powieksz trzcionkę Powiększ
czcionkę
zwiększ kontrast Wysoki
kontrast
youtube facebook twitter instagram
Nasi klienci

Klienci CEMEX

Dzięki bogatej ofercie produktów i usług, które stale rozwijamy, jesteśmy w stanie sprostać potrzebom najbardziej wymagających klientów. W naszych działaniach nieustannie dążymy do tego, aby stać się dla naszych klientów nie tylko dostawcą betonu, cementu czy kruszyw, lecz także równorzędnym i niezawodnym partnerem w biznesie, proponującym rozwiązania najwyższej jakości, zgodnie z ich oczekiwaniami.

Naszym celem jest oferowanie najwyższej jakości produktów i usług oraz budowanie bliskich relacji z naszymi klientami. Staramy się zawsze słuchać ich potrzeb oraz zapewniać im jak najlepsze rozwiązania, wykorzystując do tego naszą wiedzę i doświadczenie. Dzięki bogatej ofercie produktów i usług, które nieustannie rozwijamy, jesteśmy w stanie sprostać potrzebom nawet najbardziej wymagających klientów. W naszych działaniach stale dążymy do tego, aby stać się dla nich nie tylko dostawcą betonu, cementu czy kruszyw, lecz także równorzędnym i niezawodnym partnerem w biznesie, proponującym rozwiązania najwyższej jakości, zgodnie z oczekiwaniami.
Nasi klienci to:
 • duże firmy budowlane
 • małe i średnie firmy wykonawcze
 • producenci materiałów budowlanych
 • osoby indywidualne
 • składy budowlane
Sprzedając nasze produkty betonowe, cement, kruszywa, chemię budowlaną i domieszki, obsługujemy rocznie ponad kilka tysięcy klientów, a nasze produkty wykorzystywane są do budowy najbardziej rozpoznawalnych budynków i infrastruktury w Polsce.
Lata 2015–2016 były dla nas czasem jeszcze większej koncentracji na klientach i skupienia na rozwijaniu oferty wartości, w skład której wchodzą rozwiązania najwyższej jakości oraz szeroki wybór innowacyjnych produktów i usług, takich jak: wsparcie przy doborze najbardziej efektywnych domieszek chemicznych, budowa dróg betonowych w technologii RCC, usługi logistyczne czy oferta edukacyjna skierowana do naszych klientów.
Dążymy do tego, by stać się najbardziej zorientowaną na klienta firmą w naszej branży. Aby osiągnąć ten cel, zmieniamy naszą organizację, stawiając klienta w centrum wszystkiego, co robimy, i każdej decyzji, którą podejmujemy.
Obsługa klienta

Koncentracja na klientach

Koncentracja na klientach jest jednym z naszych priorytetów. Naszych klientów traktujemy jak partnerów, oferując im najlepsze możliwe rozwiązania, analizując ich potrzeby i dbając o ich satysfakcję.

dążymy do doskonałości

BETON

Co dwa lata przeprowadzamy badanie satysfakcji i lojalności CLASP (Badanie Satysfakcji i Lojalności Klientów) wśród klientów Pionu Betonu. W 2016 r. badanie to zostało przeprowadzone w grupie ponad 400 klientów. Celem badania jest ocena ogólnego postrzegania naszej firmy jako partnera w biznesie, ocena oferty, w tym usług, oraz ocena atrakcyjności współ­ pracy. Po wykonaniu badania oceniamy zmiany względem poprzedniego badania, wyznaczamy priorytety działań w obszarze relacji z klientami i określamy kierunki działań.

Wyniki Badania Satysfakcji i Lojalności Klientów w Pionie Betonu
Komunikacja marketingowa Pionu Betonu skierowana jest do dwóch grup docelowych:
 • profesjonalistów (wykonawców, inwestorów, projektantów i architektów)
 • klientów indywidualnych i małych wykonawców.
 Pion Betonu komunikuje się z tymi grupami poprzez:
 • serwisy internetowe: www.cemexbeton.pl (dla profesjonalistów) i www.betonnadom.pl (dla klientów indywidualnych i ma­łych wykonawców), umożliwiające skontaktowanie się z CEMEX poprzez formularz, e­mail i telefon. Serwis www.betonnadom.pl w 2016 r. całkowicie przebudowaliśmy i odświeżyliśmy, zarówno wizualnie, jak i merytorycznie.
 • kanał „Beton Na Dom” na YouTube
 • infolinię Centrum Obsługi Klienta
 • telemarketing
 • foldery i ulotki informacyjne
 • kampanie informacyjne i reklamowe w Internecie, prasie ogólnopolskiej i branżowej
 • badania telefoniczne ad hoc pod kątem wybranych zagadnień dotyczących współpracy
Głównym celem tych działań jest przedstawienie klientom i interesariuszom korzyści z wyboru produktów specjalistycznych oferowanych przez naszą firmę.

W latach 2015–2016 wprowadziliśmy nowe produkty specjalistyczne: SLID ART, Insularis Piano, Pervia, ANHYLEVEL i DECO BIKE. Prowadziliśmy szkolenia CEMEX Academy, będą­ce formą rekrutacji do programu lojalnościowego CemExperts. W 2016 r. rozwijaliśmy także nowe kanały sprzedaży poprzez telemarketing i współpracę ze składami budowlanymi i hurtowniami.

Ponadto na rzecz poprawy satysfakcji naszych klientów:
 • realizujemy projekt „Koncentracja na Kliencie”
 • organizujemy promocje sprzedaży
 • prowadzimy szkolenia podnoszące poziom wiedzy sił sprzedaży o produktach, rynku, technologii
 • wdrażamy nowe kanały dystrybucji w składach budowlanych i hurtowniach
 • bierzemy udział w konferencjach i targach
 • nasi pracownicy (VAP Championi) koordynują lokalnie projekty rozwoju sprzedaży produktów specjalistycznych
 • organizujemy konkurs FIVAP, skierowany do sił sprzedaży Pionu Betonu, który ma na celu promocję i rozwój sprzeda­ ży produktów specjalistycznych
 • regularnie opracowujemy analizę rynku

CEMENT

Badanie Satysfakcji i Lojalności Klienta w Pionie Handlowym jest wykonywane raz w roku, po zakończeniu ścisłego sezonu (listopad/grudzień). Badanie powstaje w oparciu o przeprowadzoną ankietę telefoniczną z naszymi klientami. Na podstawie uzyskanych wyników tworzona jest szczegółowa analiza, wykonana przez firmę zewnętrzną.

Wyniki Badania Satysfakcji i Lojalności Klientów w Pionie Handlowym w 2016 r.


Ogólny wskaźnik poziomu satysfakcji klienta wyraża udział procentowy zadowolonych klientów. Wynik na poziomie powy­żej 95% świadczy o wysokiej satysfakcji, natomiast jeśli ponad 85% klientów ocenia współpracę z naszą firmą dobrze i bardzo dobrze, uznajemy ten wynik za satysfakcjonujący.
W latach 2015-­2016 kontynuowaliśmy prace w ramach projektu „Koncentracja na Kliencie” i rozwijaliśmy inicjatywy oferty wartości:
 • analizowaliśmy potrzeby klientów, oferując im dedykowane rozwiązania w ramach oferty wartości: doradztwo techniczne, Akademię Technologa, Akademię Biznesu, Akademię Sprzedawcy, mobilne centrum wsparcia inwestycyjnego, CEMEX trading center, partnerstwo logistyczne, serwis kredytowo­windykacyjny, CEMEX dla Infrastruktury, wyrób z rekomendacją CEMEX, CEMEX Club, CEMEX dla klienta, pokazy handlowe, wsparcie marketingowe, consulting – usługi niestandardowe
 • wprowadziliśmy system identyfikacji klienta w połączeniu przychodzącym do Centrum Obsługi Klienta
 • uruchomiliśmy chat w serwisie e­-cemex.pl
W 2016 r. stworzyliśmy sieć składów partnerskich pod znaną już marką CEMEX PRODOMO, które oferują wysokiej jakości usługi i materiały budowlane, fachowe doradztwo oraz profesjonalną obsługę klienta przed i posprzedażową. Składy budowlane, które dołączają do naszej sieci, otrzymują od nas wsparcie w postaci m.in. preferowanych stawek na zakup towarów i usług, program certyfikujący czy pakiet marketingowy. W 2016 r. otworzyliśmy pierwsze dziesięć składów.

KRUSZYWA

W Pionie Kruszyw badanie poziomu satysfakcji klienta zapoczątkowaliśmy w 2015 r. i prowadzimy je raz do roku. Rozpoznajemy potrzeby i oczekiwania klientów oraz weryfikujemy mocne i słabe strony naszej współpracy.

W 2016 r. 95% klientów Pionu Kruszyw było zadowolonych ze stopnia dopasowania oferty. To o 2% więcej niż w roku 2015. O 5% wzrósł także procent klientów, którzy zadeklarowali chęć skorzystania z usług doradztwa technicznego, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu klientów naszą specjalistyczną ofertą. W 2015 r. 4% klientów określiło potrzebę rozszerzenia oferty o usługi niestandardowe, takie jak pakowanie kruszyw w opakowania typu Big Bag oraz tworzenie zapasów zimowych dla konkretnego klienta. W 2016 r. udało nam się spełnić te oczekiwania – poszerzyliśmy ofertę usług dodatkowych. Ponad 90% badanych nie zgłaszało reklamacji w roku 2015. Pozostali zgłaszający reklamacje byli zadowoleni z jakości obsługi reklamacji (taką opinię wyraziło 89% klientów korzystających z reklamacji). Badania w 2015 i 2016 r. pokazały, że jakość produktów i usług, cena, odległość lokalizacji dostawy od lokalizacji kopalni, terminowość dostaw oraz kompleksowa obsługa mogą stanowić naszą przewagę na tle innych dostawców kruszyw.


Wyniki Badania Satysfakcji i Lojalności Klientów w Pionie Kruszyw 2016 r.:


W odpowiedzi na potrzeby, które klienci określili w badaniu ankietowym, zaoferowaliśmy klientom Pionu Kruszyw politykę bonusową, którą uzupełniliśmy o usługi dodatkowe, takie jak: dostawa w dniu zamówienia, rozładunek specjalistyczny, elastyczne formy dostaw, dostawy weekendowe i świąteczne, serwis zimowy oraz rozszerzyliśmy ofertę doradztwa technicznego.
Klienci Pionu Kruszyw mają do dyspozycji infolinię Centrum Obsługi Klienta, gdzie mogą zasięgnąć informacji na temat produktów, ich dostępności, zgłosić swoje uwagi oraz skontaktować się z Kierownikami Sprzedaży. Dla klientów w segmencie architektury krajobrazu dodatkowo prowadzimy platformę sprzedażowo­logistyczną, rejestrującą i śledzącą zamówienia.
W roku 2015 rozpoczęliśmy projekt HobbyClub, który pomaga nam lepiej poznać i zrozumieć potrzeby naszych klientów. Dodatkowo, dla lepszego porozumienia, służenia informacją i wsparciem, komunikowaliśmy się z klientami poprzez newsletter. Uruchomiliśmy także wewnętrzną platformę informacyjną KRUSZYPEDIA, dedykowaną siłom sprzedaży, celem wsparcia komunikacji i dostępności materiałów sprzedażowych, a tym samym minimalizując czas oczekiwania klienta na informację.

W latach 2015–2016 zmieniliśmy podejście do ofertowania produktów CEMEX, aby jeszcze lepiej odpowiadać na oczekiwania naszych klientów. Stworzyliśmy ofertę wartości, opartą na promowaniu takich inicjatyw jak: Akademia Technologa, Akademia Biznesu, BHP i Programy Lojalnościowe. Stosujemy podej­ ście segmentowe, by lepiej komunikować się z klientami i formułować ofertę, dopasowując ją do specyfiki danego segmentu. Wprowadziliśmy na rynek Gravion – żwir na zielone dachy odwrócone, zintensyfikowaliśmy sprzedaż produktów specjalistycznych, m.in. kamienia hydrotechnicznego Hydrostone, SANDmix, produktów dedykowanych do drogownictwa DROGOmix i EKOmix.

Naszym klientom oferujemy serwis e­-CEMEX. Jest to elektroniczna platforma komunikacji z klientami w Pionie Cementu, dzięki której możliwy jest m.in. dostęp do:
 • elektronicznych zamówień
 • historii płatności
 • rozliczeń
 • warunków handlowych
 • konsultacji on­line w cyklu Ekspert Radzi
e-cemex
Projekt e­-Faktura -­ to rozwiązanie polegają­ce na elektronicznej dystrybucji faktur poprzez przesyłanie powiadomień o wystawionym dokumencie na e­mail klienta oraz zapisaniu dokumentu w archiwum elektronicznym. Klienci, którzy chcą przejść na e­-fakturę wyrażają zgodę i otrzymują dostęp do własnego konta w tzw. e­-Archiwum, gdzie zdeponowane są wszystkie e­dokumenty.
Projekt rozpoczęliśmy w Pionie Handlowym w 2010 r. i wówczas e­-faktury stanowiły 1% wystawionych faktur, a faktury odbierało 25 klientów (tj. ok. 2% odbiorców). Rozwiązanie cieszy się coraz większą popularnością, a przez to rozwija się dynamicznie i zostało już wdrożone w Pionie Betonu i Pionie Kruszyw.

e-faktura


Inwestycje z udziałem produktów CEMEX Polska

Inwestycje z udziałem produktów CEMEX Polska

 • Aquapark (Centrum Sportów Wodnych) w Chełmie
 • Autostrada A4, Rzeszów – Jarosław
 • Baltic Park Molo w Świnoujściu
 • Betonowanie płyty w Elektrowni Turów
 • Blok gazowo-parowy w Gorzowie Wielkopolskim
 • Browar Lubicz – osiedle mieszkaniowe w centrum Krakowa
 • Budowa drogi nr 229 w Jabłowie
 • Budowa drogi od al. Solidarności do ul. Ducha w Lublinie
 • Budowa drogi powiatowej Goworowo – Kamianka
 • Budynek pasywny Łyna Park w Olsztynie
 • Bulwary Xawerego Dunikowskiego we Wrocławiu
 • Centrum Badań Technologii Informatycznych – Beyond w Poznaniu
 • Centrum logistyczne TC Dębica Goodyear w Tarnowie
 • Dom Handlowy Smyk w Warszawie
 • DOT Czerwone Maki w Krakowie
 • Droga ekspresowa S19 Stobierna-Sokołów Małopolski
 • Droga ekspresowa S8
 • Droga S12 Obwodnica Puław
 • Druga linia Metra Stacja C17 w Warszawie
 • Dworzec Łódź Widzew
 • Elektrownia Jaworzno – Płyty Nastawni Blokowej, Pompowni, Elektrofiltra
 • Fabryka CAN-PACK w Tarnowie
 • Farma Wiatrowa w Lubartowie
 • Galeria Handlowa w Słubicach
 • Hala 100-lecia Cracovii
 • Hala Widowiskowo-Sportowa w Gliwicach
 • Kamienica Jeżyce, etap II ul. Kościelna w Poznaniu
 • Kładka nad przystankiem kolejowym – Kraków Sanktuarium
 • Kładka dla pieszych nad Wilgą w Krakowie
 • Kompleks biurowy KTW w Katowicach
 • LCS Radom – LOT F
 • MBB Logistics hala magazynowa w Słubicach
 • Miasteczko Ruchu Drogowego w Trzebini
 • Modernizacja linii kolejowej Kraków
 • Zabłocie – Kraków Krzemionki
 • Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Krakowie
 • Most w Skwierzynie, woj. lubuskie
 • Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku
 • Muzeum Śląskie w Katowicach
 • Nowa siedziba MPWiK w Warszawie
 • Osiedle Kaskada w Warszawie
 • Osiedle Park Legionowo w Warszawie
 • PKP Dworzec Gdański w Warszawie
 • Plac manewrowy w fabryce Mondi w Świeciu
 • Project Stockholm w Świnoujściu
 • Projekty RCC – lokalne drogi – m.in. Trzebinia, Chruślanki, Wysokie Mazowieckie
 • Renowacja kanalizacji w Lasku Bielańskim w Warszawie
 • Rondo Wiatraczna w Warszawie
 • Rozbudowa Międzynarodowego Portu
 • Lotniczego Kraków – Balice
 • Sąd Rejonowy w Siedlcach
 • Słoneczny Stok bloki mieszkalne w Rzeszowie
 • Stanowisko promowe w Świnoujściu
 • Szkoła Filmowa w Gdyni
 • Teatr Nowy w Warszawie
 • Tunel pod Martwą Wisłą w Gdańsku
 • Villa Metro w Warszawie
 • Wille Taneczna w Warszawie
 • Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów w Szczecinie
 • Zespół biurowców B4B Bonarka w Krakowie
 • Zespół Budynków Mieszkalnych ul. Sowińskiego etap B i C w Poznaniu
 • ZUS w Szczecinie
poprzedni rozdział
Nasi klienci
następny rozdział

Poprzednie raporty

okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2010
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2011-2012
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2013-2014


CEMEX 2017 | All Rights Reserved
youtube facebook twitter instagram