powieksz trzcionkę Powiększ
czcionkę
zwiększ kontrast Wysoki
kontrast
youtube facebook twitter instagram
Ankieta

Ankieta

Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska jest dla nas formą komunikacji z naszymi interesariuszami, dlatego zależy nam na Państwa opinii i ocenie Raportu. Zapraszamy do przekazania uwag, za pomocą krótkiej ankiety, której wypełnienie zajmie nie więcej niż kilka minut. Dziękujemy za poświęcony czas, każda opinia jest dla nas cenna.

1. Którą grupę interesariuszy Pan/Pani reprezentuje?


2. Jaka jest Pana/Pani ogólna ocena Raportu zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2015-2016? (1- źle, 5 - bardzo dobrze)

źle bardzo dobrze
1 2 3 4 5

3. Jak ocenia Pan/Pani zawartość/treść Raportu zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2015-2016 pod kątem merytorycznym? (1-źle, 5 – bardzo dobrze)

źle bardzo dobrze
1 2 3 4 5

4. W jakim stopniu Raport zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2015-2016 pozwala Pana/Pani zdaniem na zrozumienie aktywności CEMEX w obszarze gospodarczym, środowiskowym i społecznym? (1 – żadnym, 5 – bardzo dobrym)

żadnym bardzo dobrym
1 2 3 4 5

5. Który rozdział Raportu jest Pana/Pani zdaniem najważniejszy?

6. Które tematy Pana/Pani zdaniem powinny być szerzej opisane w kolejnym Raporcie zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska?

7. Czy są tematy, które powinny, a nie znalazły się Pana/Pani zdaniem w Raporcie zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2015-2016?

8. Jak ocenia Pan/Pani poniższe cechy Raportu zrównoważonego rozwoju CEMEX Polska 2015-2016:

Jasność przekazu - język Raportu (1 – źle, 5 – bardzo dobrze)

źle bardzo dobrze
1 2 3 4 5

Szata graficzna(1 – źle, 5– bardzo dobrze)

źle bardzo dobrze
1 2 3 4 5

Objętość/Ilość stron (1 – źle, 5 – bardzo dobrze)

źle bardzo dobrze
1 2 3 4 5

9. Jak ocenia Pan/Pani internetową formę Raportu? (1 – źle, 5 – bardzo dobrze)

źle bardzo dobrze
1 2 3 4 5

10. Czy są obszary, które powinny być ulepszone na stronie internetowej Raportu?


Poprzednie raporty

okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2010
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2011-2012
okladka raportu

Raport zrównoważonego
rozwoju CEMEX Polska 2013-2014


CEMEX 2017 | All Rights Reserved
youtube facebook twitter instagram